Chương trình học bổng Excellence Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam: mời nộp hồ sơ 2018

 
Trong khuôn khổ chương trình học bổng Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.

Các chuyên ngành học ưu tiên bao gồm :

- Khoa học cơ bản

- Đào tạo kỹ sư

- Kinh tế và quản lý

- Luật

Học bổng được cấp trong thời gian như sau :

- mười hai tháng đối với trình độ thạc sĩ 2

- ba mươi sáu tháng đối với trình độ tiến sĩ

Việc xét duyệt thí sinh được thực hiện, ban đầu trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ qua phỏng vấn.

Thời gian :

 

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ5 tháng 1 năm 2018
Phỏng vấn các thí sinh có hồ sơ đã được lựa chọnTrong tháng 3 năm 2018
Thông báo kết quảKể từ giữa tháng 4 năm 2018

Để tải các tài liệu và xem thêm thông tin : click vào đây