Ngày 1 tháng 6 năm 2017, Tổng thống nước Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các nhà nghiên cứu, các giảng viên, các doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ, các sinh viên và xã hội dân sự hành động cùng với nước Pháp chống lại sự biến đổi khí hậu.

 

Lời kêu gọi này đã được các Bộ như Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới được hưởng ứng mạnh mẽ. Trong những tháng gần đây, họ đã cam kết việc xác định các cơ sở tiếp nhận và các nguồn tài trợ, để hỗ trợ các ứng cử viên với ​​sáng kiến tốt nhất. Ngoài chương trình dài hạn dành cho các nhà nghiên cứu, 4 chương trình mới đề xuất được gắn với nhãn « Make Our Planet Great Again – MOPGA » :

Các chương trình này được tài trợ bởi Bộ Ngoại Giao và Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới của Pháp.

● Chương trình học bổng Thạc sĩ: khoảng 50 suất học bổng

● Chương trình đồng tài trợ cho các hợp đồng tiến sĩ: khoảng 20 suất cho nghiên cứu sinh đồng tài trợ cùng cơ sở tiếp đón.

● Chương  trình đồng tài trợ cho các hợp đồng sau tiến sĩ: khoảng 20 suất cho nghiên cứu sinh đồng tài trợ cùng cơ sở tiếp đón.

● Một chương trình nghiên cứu ngắn hạn : khoảng 50 suất học bổng

Thời hạn nộp hồ sơ : Từ 12 Tháng Ba tới 06 Tháng Tư 2018 (30 Tháng Ba đối với một cơ sở đào tạo đồng tài trợ học bổng)

Nộp hồ sơ tại : https://www.campusfrance.org/fr/les-appels-a-projets-make-our-planet-great-again 

Mọi thắc mắc xin gửi về:   mopga@campusfrance.org

Để tìm chương trình đào tạo bằng tiếng Anh: http://taughtie.campusfrance.org