Hãy đến với trang Facebook của Campus France Vietnam !

 
www.facebook.com/CampusFranceVietnam : một kênh thông tin hoàn toàn mới về du học Pháp.
FB

 

Campus France vietnam trả lời mọi thắc mắc của bạn và gửi đến bạn những thông tin mới nhất trên trang Facebook. Hãy đến với Facebook Campus France Vietnam để trao đổi và chia sẻ với các bạn sinh viên có kế hoạch du học Pháp. Hãy đặt mọi câu hỏi mà bạn quan tâm, bạn sẽ có câu trả lời thật nhanh và chính xác của Campus France Vietnam : www.facebook.com/CampusFranceVietnam !