TCF- DAP là bắt buộc đối với tất cả các thí sinh trong khuôn khổ quy trình DAP (Xin phép để được tham gia đăng kí) vào Licence 1 tại trường Đại học tổng hợp, PACES (năm thứ nhất ngành y), hoặc tại trường kiến trúc. Thời gian làm bài viết mới sẽ là 60 phút.

Bài viết của kì thi TCF-DAP sẽ có thời gian làm bài là 60 phút ( ít hơn 30 phút so với TCF –DAP cũ) và vẫn gồm ba phần thi như sau :

Thứ tự

Nội dung

Số lượng từ

Bài số 1

Viết một bức thư để miêu tả / kể lại và/ hoặc giải thích, gửi cho một hoặc nhiều đối tượng

60 – 120 từ

Bài số 2

Viết một bài báo, một bức thư, một thông báo…hướng đến nhiều đối tượng để tóm tắt lại một sự việc hoặc một bài tường thuật bao gồm các lập luận dựa theo mục đích yêu cầu của đề bài ( đối chiếu, hòa giải…)

120 – 150 từ

Bài số 3

Viết một đoạn văn ( dưới dạng bài báo, bài đăng trên Internet hoặc gửi cho đồng nghiệp, cấp trên…) với mục đích so sánh hai quan điểm khác nhau đối với cùng một vấn đề xã hội. Thí sinh sẽ tự lựa chọn góc nhìn về vấn đề và cần viết hai đoạn văn ngắn ( mỗi đoạn khoảng 90 từ ).

120 – 180 từ

-          40 -60 từ (phần 1)

-          80 – 120 từ ( phần 2)

 

Để biết thêm thông tin về bài thi viết, vui lòng truy cập: http://www.ciep.fr/tcf-tout-public/epreuves-complementaires-expression-ecrite

Để tham khảo một mẫu bài thi viết, vui lòng truy cập: http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/exemple-sujet-expression-ecrite-tcf.pdf

Các thông tin liên quan tới kì thi TCF – DAP : http://www.ciep.fr/tcf-dap