Tham gia chương trình Thạc sĩ quản lý của các trường lớn tại Pháp với kỳ thi SAI > Vietnam

Tham gia chương trình Thạc sĩ quản lý của các trường lớn tại Pháp với kỳ thi SAI

 
Để được tuyển vào chương trình Thạc sĩ quản lý (học bằng tiếng anh hoặc tiếng pháp) của 5 trường lớn : AUDENCIA Nantes, trường thương mại EMLYON, ESCP Europe, HEC Paris và trường thương mại SKEMA.
Logo SAI

Bộ phận tuyển sinh quốc tế (SAI) của Phòng thương mại và công nghiệp Paris (CCIP) tổ chức kỳ thi tuyển dành cho sinh viên tốt nghiệp đại học nước ngoài muốn theo học chương trình Thạc sĩ quản lý (học bằng tiếng anh hoặc tiếng pháp) tại năm trường lớn về quản lý của Pháp : AUDENCIA Nantes, trường thương mại EMLYON, ESCP Europe, HEC Paris và trường thương mại SKEMA.

Các thí sinh có thể đăng ký tham dự một trong bốn kỳ thi theo qui định và lịch thi như sau :

  • Kỳ thu dành cho thí sinh thi GMAT hoặc GRE. Hạn ghi danh : 15/10/2013.
  • Kỳ đông dành cho thí sinh thi GMAT hoặc GRE. Hạn ghi danh : 15/01/2014.
  • Kỳ xuân dành cho thí sinh thi GMAT, GRE hoặc TAGE-MAGE. Hạn ghi danh : 07/03/2014.
  • Kỳ hè dành cho thí sinh thi GMAT, GRE hoặc TAGE-MAGE. Hạn ghi danh : 22/04/2014.

Để có thể tham gia thi tuyển, các thí sinh phải có bằng đại học (thời gian học ít nhất là 3 năm) hoặc đang học năm cuối đại học, và dưới 30 tuổi.

  • Thông tin về bài test TAGE-MAGE và đăng ký tại : www.tagemage.fr
  • Thông tin về bài test GMAT và đăng ký tại : www.mba.com
  • Thông tin về bài test GRE và đăng ký tại : www.ets.org

Các thí sinh đăng ký tham gia các kỳ thi phải thực hiện đăng ký trên mạng tại trang điện tử của SAI.

Mọi thông tin chi tiết về kỳ thi SAI, xin mời gửi thư đến : sai@cci-paris-idf.fr hoặc gọi theo số : +33 155 65 54 57/54 50.

Để có thêm thông tin, xin mời tải tài liệu về kỳ thi bằng tiếng pháp hoặc bằng tiếng anh.