Trực tuyến với Campus Channel > Vietnam
 
Với Campus Channel, gặp gỡ TRỰC TUYẾN với các trường của Pháp !
Campus Channel là công cụ giúp bạn lựa chọn trường phù hợp nhất với kế hoạch học tập của bản thân. Campus Channel tổ chức các buổi đối thoại trực tuyến với đại diện các trường. Tại đây các bạn sinh viên có thể đặt những câu hỏi về các vấn đề mà bạn quan tâm. Những buổi trực tuyến sắp tới : Toulouse Business school, Paris 2 Panthéon-Assas, Kedge Business School, EM Lyon, IAE Aix-marseille, ESCP Europe...
Chương trình các buổi trực tuyến dành cho sinh viên quốc tế có thể tham khảo tại đây.