France-visas là cổng thông tin chính thức về thị thực đi Pháp của chính phủ Pháp

Từ ngày 26.11.2018, tất cả các hồ sơ xin cấp thị thực đều phải thực hiện trên website France-visas. Sau khi hoàn tất việc điền thông tin trên website France-visas, bạn sẽ được chuyển tiếp sang website của TLSContact để đặt lịch hẹn đến nộp hồ sơ tại trung tâm TLSContact.

Quy trình mới khi nộp hồ sơ xin cấp thị thực từ ngày 26.11.2018 được thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Xem thông tin về thị thực cần xin trên website France-visas

  • Bước 2: Điền tờ khai xin thị thực trên France-visas

  • Bước 3: Đặt lịch hẹn trên website TLSContact

  • Bước 4: Đến nộp hồ sơ tại TLSContact theo hẹn

  • Bước 5: Theo dõi hồ sơ xin thị thực

Để tìm hiểu về xin thị thực đi Pháp, hãy truy cập trang web: https://france-visas.gouv.fr