France, Vietnam
Campus France Vietnam tìm kiếm thực tập sinh !
Được tổ chức bởi BMI – tổ chức có gần 30 năm kinh nghiệm điều phối các sự kiện giáo dục khắp thế giới, GEF Việt Nam (Global Education Fair Viet Nam) tự hào là triển lãm du học có sự đa dạng nhất Việt Nam. Xuất hiện tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2015 và đã trải qua 2 mùa hoạt động, Triển lãm du học GEF đã trở thành cái tên uy tín được nhiều người tin tưởng trong lĩnh vực giáo dục và du học ở nhiều quốc gia.
Journée Hors-DAP_Visuel
Architecture, TP. Hồ Chí Minh, Hanoi, Danang, Huế
Candidature aux études en France en Master, Doctorat, formations d'ingénieur, Licence 2, Licence 3, cours de français préparatoire...
Journée Hors-DAP_Visuel
Architecture, TP. Hồ Chí Minh, Hanoi, Danang, Huế
HƯỚNG DẪN DỰ TUYỂN : Thạc sĩ, Tiến sĩ, Kĩ sư, Trường Thương mại, Grande Ecole, ĐH năm 2, 3, khóa học tiếng
La langue française, Hanoi, ho chi Minh, Hue, Danang
Đã có kết quả TCF DAP kì thi 10/02/2017
Trong tháng 11 tại Hà Nội và tháng 12 TP Hồ Chí Minh, nhiều Hội thảo Chuyên đề được tổ chức cùng với các chuyên gia và cựu du học sinh Pháp
CampusArt : đăng ký trực tuyến vào các trường nghệ thuật và kiến trúc tại Pháp.
CampusArt est un réseau d'établissements français proposant des formations dans le domaine des arts et de l’architecture animé par l'Agence Campus France. Il vous permet de candidater en ligne aux formations en art et en architecture en France.
Tổng quan học bổng du học Pháp

Pages