Các trường đại học và Trung tâm nghiên cứu và giảng dạy đại học PRES

 
Các trường Đại học tổng hợp và các Trung tâm Nghiên cứu và Giảng dạy đại học và sau đại học (PRES) luôn sẵn sàng đón tiếp bạn trên khắp nước Pháp

Các trường Đại học tổng hợp

Tại Pháp có 83 trường đại học tổng hợp công lập: các trường này do Nhà nước tài trợ và được Nhà nước cho phép cấp các bằng quốc gia theo một quy trình rất chặt chẽ. Đây chính là yếu tố góp phần tạo nên các khóa đào tạo chất lượng cao với một chi phí học tập hợp lý. Các trường đại học tổng hợp có các ngành đào tạo trong tất cả các lĩnh vực.

Các trường Đại học tổng hợp đào tạo 80 % tổng số sinh viên, trong đó có khoảng 10% là sinh viên nước ngoài. Có mặt rải rác trên khắp lãnh thổ Pháp, các trường loại này mang đến những điều kiện sống hết sức đa dạng.

Quá trình đào tạo đại học ngày càng mang tính chuyên ngành cao

Các khóa học tại các trường Đại học tổng hợp ngày càng được xây dựng trong mối liên hệ chặt chẽ với các khu vực nghề nghiệp. Việc hoàn thành các khóa thực tập trong quá trình học tập đã trở thành phổ biến và có tới khoảng 30% số lượng sinh viên đã hoàn thành các khóa thực tập (60% đối với sinh viên theo học trình độ thạc sĩ năm thứ 2).

Các trường đại học đều có hệ thống thông tin về các khóa thực tập và có một văn phòng hỗ trợ hòa nhập nghề nghiệp (BAIP) chịu trách nhiệm phổ biến đến sinh viên các khóa thực tập hiện có và các cơ hội việc làm khác nhau đồng thời hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình làm hồ sơ.  

Các Trung tâm Nghiên cứu và Giảng dạy đại học (PRES)

PRES là nơi tập trung các trường đại học tổng hợp, các tường đào tạo chuyên biệt và các tổ chức nghiên cứu nhằm mục đích phối hợp hoạt động và phương tiện của các cơ sở nói trên. Hiện nay, có khoảng hai mươi trung tâm kiểu này ở Pháp.

PRES trước hết là một công cụ phối hợp hoạt động giữa các cơ sở thành viên và góp phần phát triển hoạt động của các cơ sở này. Đối với các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy tại Pháp, vốn có quy mô nhỏ hơn (về nhân lực) so với các đối thủ cạnh tranh quốc tế, đây chính là một phương tiện giúp cho các cơ sở này chiếm giữ được những vị trí tốt nhất trong quá trình cạnh tranh trong lĩnh vực khoa học.

PRES được quyền phối hợp hoạt động trong các khoá đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ và cấp các bằng mang tên của chính các trung tâm này, ngay cả khi quá trình đào tạo được đảm nhiệm bởi một hoặc nhiều trường đào tạo hoặc trường đại học tổng hợp thành viên.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, tất cả các ấn phẩm khoa học của các thành viên hiện nay đều được giới thiệu qua chữ ký duy nhất của toàn bộ Trung tâm, đây chính là điều giúp cho các sản phẩm khoa học của các thành viên này được biết đến nhiều hơn trên thế giới.

Các Trung tâm này cũng rất năng động trong mảng tổ chức đời sống sinh viên: đón tiếp, nhà ở hoặc hỗ trợ cho sinh viên quốc tế trong quá trình hội nhập (khoá học tiếng Pháp, học kèm…), các Trung tâm này sẽ mang đến cho bạn sự hỗ trợ cũng như những dịch vụ không thể thiếu cho sự thành công của bạn.

Một nhân tố quan trọng trong nền nghiên cứu của Pháp

Các trường đại học chính là một trong những nơi mà lĩnh vực nghiên cứu nhà nước phát triển nhất: chất lượng giảng dạy ở đây được công nhận tại khắp nơi trên thế giới.

NGÔ Bảo Châu, người đạt huân chương Fields 2010, chính là một ví dụ điển hình về một nhà nghiên cứu đã được theo học trong hệ thống giáo dục của Pháp.

Năm 2009, Pháp đã tiến hành thực hiện một “Chiến lược quốc gia về nghiên cứu và đổi mới”. Theo đó, các ưu tiên về nghiên cứu được xác định trong khoảng thời gian bốn năm cho phép giải quyết được các thách thức về mặt tri thức, công nghệ và xã hội.

Những ưu tiên của nghiên cứu công cộng ở Pháp trong khuôn khổ « chiến lược quốc gia trong nghiên cứu » SNR, Pháp Châu Âu 2020 :

·         Quản lý kỹ lưỡng các nguồn lực và thích nghi với biến đổi khí hậu

·         Năng lượng sạch, đảm bảo và có hiệu quả

·         Đổi mới công nghiệp

·         Y tế và sức khỏe

·         An toàn vệ sinh thực phẩm và những thách thức về nhân khẩu học

·         Giao thông vận tải và hệ thống đô thị bền vững

·         Thông tin và truyền thông

·         Tăng cường mở rộng phạm vi, không gian ra toàn châu Âu

·         Đổi mới doanh nghiệp và khả năng thích ứng

Các bạn có thể xem thêm thông tin tại :

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Strategie_Recherche/26/9/strategie_nationale_recherche_397269.pdf

Hơn 300 trường đào tạo tiến sĩ, do 62 000 giảng viên-nhà nghiên cứu phụ trách đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu và thông qua nghiên cứu, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với hơn 1200 phòng thí nghiệm.