Các trường đào tạo chuyên biệt và các khoá đào tạo đẳng cấp quốc tế

Các trường thương mại và quản lý (khoảng 230 trường tại Pháp) nằm dưới sự quản lý của các Phòng Thương mại và Công nghiệp hoặc là trường tư. Các trường này phát triển các ngành đào tạo và phương pháp giảng dạy phù hợp với sự biến động của môi trường kinh tế cũng như những thực tiễn mới trong quản lý.

Phần lớn các chương trình giảng dạy đều xoay quanh các khoá thực tập và sử dụng các phương tiện công nghệ mới nhất. Là các chương trình mở với một phần quan trọng dành cho trao đổi quốc tế, các sinh viên nước ngoài theo học đều có cơ hội tiếp cận với thị trường việc làm Châu Âu.

Phần lớn các bằng do trường loại này cấp đều là các loại bằng quốc gia, có điều chỉnh cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Học phí tại các trường này rơi vào khoảng từ 3 000 € đến 10 000 € một năm.

Các trường quản lý tuyển sinh sinh viên quốc tế trên cơ sở bằng cấp hoặc thi tuyển. Sau quá trình học-thường là ba năm- sinh viên sẽ có bằng của Trường và sau đó có thể tiếp tục theo học các khoá học chuyên biệt, như MBA hay Thạc sĩ chuyên ngành chất lượng cao.

Một vài trường loại này cũng tổ chức loại hình tuyển sinh dành riêng cho sinh viên nước ngoài.

Các trường quản lý nằm trong nhóm Hội các Trường lớn(CGE).

Các Học viện quản lý doanh nghiệp (IAE)

Các Học viện quản lý doanh nghiệp là các trường đào tạo quản lý thuộc trường đại học tổng hợp. Tại Pháp hiện nay có khoảng 30 trường loại này. Các khoá đào tạo ở đây bao gồm toàn bộ các lĩnh vực khoa học quản lý (maketing, tài chính, nhân lực, v.v.). Các trường này cấp bằng cử nhân nghề và các bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ quốc gia khác. Mỗi một học viện đều có những thế mạnh và kinh nghiệm riêng.