Với các khoá đào tạo khoa học và thực tiễn chất lượng, và mối liên hệ chặt chẽ với thế giới doanh nghiệp, Pháp cũng là một quốc gia có ngành đào tạo kĩ sư chất lượng được công nhận.

Ngành đào tạo kĩ sư tại Pháp là sự kết hợp rất chặt chẽ giữa một nền tảng lý thuyết vững chắc từ các môn khoa học và kinh nghiệm thực tế trong ngành kĩ sư. Các mối quan hệ chặt chẽ mà các trường đào tạo xây dựng với thế giới doanh nghiệp chính là một điểm mạnh về mặt phương pháp sư phạm cũng như đào tạo thực tiễn.

Tại Pháp, có hơn 250 trường đào tạo kĩ sư ; phần lớn trong số các trường này là trường công, số còn lại là trường tư. Các trường này đều được đặt dưới sự quản lý của Uỷ ban cấp học vị kĩ sư (CTI), cơ quan có thẩm quyền hợp thức hoá bằng đã được cấp, và cùng trực thuộc 2 Hội nghị : Hội nghị các hiệu trưởng trường đào tạo kĩ sư (CDEFI) Hội nghị các trường lớn(CGE).

Cùng nhau, các trường này đào tạo trong tất cả các ngành khoa học kĩ sư, tuy nhiên mỗi một trường lại chuyên về một lĩnh vực cụ thể (giống như một “khoa” của một trường đại học tổng hợp nước ngoài).

Quá trình tuyển sinh vào các trường đào tạo kĩ sư có thể diễn ra dưới hình thức xét tuyển hồ sơ, kì kiểm tra hoặc thi tuyển đối với trình độ sau trung học hoặc sau 2 năm học dự bị để vào các trường lớn. Những kỳ thi vào trường lớn kỹ sư mang đến nhiều cơ hội được nhận vào các trường xuất sắc ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên toàn lãnh thổ Pháp. Những năm học dự bị trong một trường trung học được tổ chức với lượng thời gian học lớn và một khối lượng kiến thức, công việc rất lớn.

Học phí tại các trường kĩ sư công lập cho năm học 2014-2015 nằm ở mức 610 euro một năm.

Trường kĩ sư và nghiên cứu

Một số trường kĩ sư tổ chức các khóa nghiên cứu trong khuôn khổ các trường đào tạo tiến sĩ và khóa học có thể kéo dài tới khi sinh viên nhận được bằng tiến sĩ về khoa học kĩ sư. Quá trình giảng dạy được tiến hành trong các phòng thí nghiệm của các trường đào tạo kĩ sư và thường có sự hợp tác với các trường đại học tổng hợp cũng như với các tổ hợp công nghiệp phát triển. Một số trường cấp bằng bậc tiến sĩ.

Campus France giới thiệu chương trình n+i:

Mạng lưới “n+i” là một tập đoàn với trên 70 trường đào tạo kỹ sư ở Pháp dành cho sinh viên hoặc những kỹ sư trẻ nước ngoài sở hữu ít nhất một bằng cấp tương đương trình độ cử nhân "Bachelor".

·         Nội dung lớn về khoa học và công nghệ

·         Chương trình đào tạo về Khoa học xã hội và nhân văn (bậc thạc sỹ “n+”),

·         Nhưng khóa học về quản lý,

·         Dạy ngoại ngữ ( Tiếng Pháp, tiếng Anh là bắt buộc và có thể duy trì cả tiếng mẹ đẻ nếu cần thiết)

 

Vai trò của các doanh nghiệp trong thời gian đào tạo sinh viên là giúp họ chuẩn bị tốt bậc kỹ sư “n+i” bằng việc cung cấp cho họ những bài tập thực tế liên quan đến ngành của họ hoặc thông qua các kỳ thực tập hoặc liên quan trực tiếp đến các dự án của họ.