Các chương trình đào tạo dài hạn > Vietnam
 
Các khóa đào tạo dài hạn được tổ chức bởi các trường đại học tổng hợp, các trường lớn và các trường đào tạo chuyên biệt. Các khóa học này có những đặc điểm không giống nhau tùy theo từng cơ sở đào tạo.

Trường Đại học tổng hợp

Quá trình học tập được tổ chức trên hai cấp (hai bậc học):

  • Cử nhân : (3 năm học) tương đương với 6 học kì và được thông qua khi sinh viên đạt được 180 tín chỉ ECTS.
  • Thạc sĩ : (5 năm học), tương đương với 4 học kì và được thông qua sau khi sinh viên đạt được 120 tín chỉ ECTS.

Có hai loại hình cho sinh viên lựa chọn trong năm thứ hai của bậc học thạc sĩ : Thạc sĩ « nghiên cứu » (DEA cũ)  mở ra khả năng học tiếp Tiến sĩ trong khi Thạc sĩ « chuyên ngành » (DESS cũ), về mặt nguyên tắc, là quá trình chuẩn bị để sinh viên ra đi làm. Việc học lên thạc sĩ năm thứ hai ngày càng mang tính tuyển chọn cao.

Tùy theo quá trình học tập tại đại học trước đó, sinh viên nước ngoài có thể theo học trực tiếp một hoặc hai năm học chuyên ngành trong các khóa đào tạo Thạc sĩ.

Các trường lớn và các trường đào tạo chuyên biệt

Chương trình đào tạo dài hạn tại các trường lớn kéo dài trong 5 năm, trong đó có hai năm dự bị tại chính các trường này hoặc tại các lớp học dự bị tại trường trung học.

Các lớp học dự bị vào các trường lớn (CPGE) có chất lượng giảng dạy ở mức độ cao và cho phép sinh viên, sau hai năm học, được phép đăng kí dự thi vào nhiều trường lớn khác nhau.

Sau 5 năm học, sinh viên sẽ được nhận văn bằng của trường mà mình theo học và được cấp bằng Thạc sĩ.

Tại các trường đào tạo chuyên biệt không thuộc mạng luới trường công, bằng mà sinh viên được nhận là do chính trường cấp và bằng này không được xếp vào bậc thạc sĩ.

Trong trường hợp sinh viên không trúng tuyển kỳ thi đầu vào của trường lớn, thí sinh vẫn có cơ hội được nhận vào học các chuyên ngành đại học năm 2 hoặc năm 3 bậc cử nhân.