Thị thực ngắn hạn (ít hơn 90 ngày) theo quy định của Liên minh Châu Âu.

Bộ luật mới của Liên minh Châu Âu về thị thực đưa ra những quy định về tính đồng bộ trong việc cấp thị thực ngắn hạn tại khu vực Schengen. Các loại thị thực đồng bộ này (có giá trị trên toàn bộ khu vực Schengen) quy định khoảng thời gian lưu trú với thời hạn không quá 3 tháng trong khoảng thời gian là 6 tháng ; số ngày được phép lưu trú tại khu vực Schengen cũng như khoảng thời gian mà số ngày lưu trú có giá trị được ghi rõ trên thị thực.

Trong một vài trường hợp đặc biệt, cơ quan lãnh sự có thể cấp thị thực chỉ có giá trị tại một Quốc gia thuộc khu vực Schengen.

Tùy theo tính chất của từng yêu cầu xin cấp thị thực, thị thực đồng bộ có thể cho phép một lần nhập cảnh hoặc nhiều lần nhập cảnh vào khu vực Schengen. Đối tượng được cấp thị thực đồng bộ được phép di chuyển tự do trong khu vực Schengen.
Tuy nhiên, việc xin gia hạn loại thị thực này không thể được thực hiện tại Pháp cũng như tại các nước thuộc khu vực Schengen, trừ trường hợp bất khả kháng, hoặc vì lý do nhân đạo hoặc lý do cá nhân mang tính khẩn cấp.

Thị thực ngắn hạn là miễn phí đối với các giáo viên tiếng pháp và các giáo viên đi kèm đoàn sang học tập hoặc đào tạo nghề tại Pháp.

Các sinh viên mong muốn theo học một khóa đào tạo ngắn hạn cần xin loại thị thực nói trên.