Thị thực sinh viên đi dự thi cho phép sinh viên cần tham gia một bài kiểm tra hoặc dự thi tuyển vào một trường đại học công lập hoặc dân lập của Pháp, đã ký thỏa thuận với Nhà nước, được sang Pháp.

Trong trường hợp thi đỗ, sinh viên có thể xin thẻ lưu trú một năm và được quyền gia hạn tại Cơ quan cấp tỉnh nơi mình học tập để đăng ký học ngành đào tạo dự kiến mà không cần quay trở lại Việt Nam. Loại thị thực này yêu cầu bạn phải tiến hành quy trình CEF