Khi đến Pháp, có hai bước phải nhanh chóng thực hiện.

Đây là các bước cần thiết để kì du học của bạn diễn ra thuận lợi và phù hợp với qui định của Pháp về nhập cư :

  • Khẳng định với cơ sở đào tạo tiếp nhận bạn về nguyện vọng đăng ký học tại đây.
  • Xác nhận thị thực có giá trị tương đương thẻ lưu trú tại phòng OFII (Phòng nhập cư và hội nhập Pháp).