Xác nhận thị thực sinh viên dài hạn có giá trị tương đương thẻ lưu trú VLS TS > Vietnam

Xác nhận thị thực sinh viên dài hạn có giá trị tương đương thẻ lưu trú VLS TS

 
Những người xin thị thực dài hạn có giá trị như thẻ lưu trú (VLS-TS) không cần phải làm thủ tục xin thẻ lưu trú tại Cơ quan cấp tỉnh khi đến Pháp. Tuy nhiên, VLS-TS phải được xác nhận.

Qui trình xác nhận

Những người có thị thực VLS-TS phải thực hiện một số thủ tục tại OFII (Cơ quan nhập cư và hội nhập Pháp).

Đặc biệt là ngay khi đến Pháp, sinh viên cần gửi bằng thư bảo đảm (LRAR) đến OFII những loại giấy tờ sau:

  • Tờ khai yêu cầu chứng nhận của OFII đã được cơ quan cấp thị thực hợp thức hóa
  • Bản sao những trang hộ chiếu có thông tin về đương sự và những trang có dấu nhập cảnh vào lãnh thổ Pháp hoặc khu vực Schengen.

Sau khi nhận được những giấy tờ này, cơ quan OFII có thẩm quyền của vùng sẽ gửi thư triệu tập đương sư đến đăng ký thông tin và có thể yêu cầu đương sự khám y tế

Trường hợp đặc biệt :

  1. sinh viên theo học tại một cơ sở đào tạo tại Paris cần nộp các giấy tờ nêu trên cho Bộ phận đón tiếp (Cellule d’Accueil) nằm trong Khu đại học quốc tế Paris (Cité Internationale Universitaire de Paris-CIUP) tại địa chỉ 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris ;
  2. một vài cơ sở đào tạo (trong đó có rất nhiều trường đại học) đă ký thỏa thuận với OFII theo đó sinh viên có thể nộp các loại giấy tờ theo yêu cầu tại bộ phận đón tiếp sinh viên nước ngoài của trường. Bạn nên liên hệ với trường để tìm hiểu về thông tin này trước khi tới Pháp. 

Trong mọi trường hợp bạn đều phải nộp một khoản lệ phí là 55 euro.