Giải trí và văn hóa > Vietnam
 
Mọi điểm văn hóa đều áp dụng chính sách giảm giá cho sinh viên cũng như hình thức đặt mua vé dài hạn.

5 000 rạp chiếu phim, 33 000 buổi biểu diễn một năm (tại nhà hát quốc gia, trung tâm kịch quốc gia, sân khấu quốc gia, nhà hát tư nhân), 1 200 nhà bảo tàng, các lễ hội âm nhạc, các buổi hòa nhạc và các hoạt động khác bao trùm mọi lĩnh vực : ở Paris cũng như ở tỉnh, tất cả đều sẵn sàng đề phục vụ nhu cầu giải trí và học hỏi của bạn.

Mọi địa điểm văn hóa đều áp dụng chính sách giảm giá cho sinh viên cũng như hình thức đặt mua vé dài hạn.

Các cơ sở đào tạo đại học thường ở trung tâm, ngay gần đời sống văn hóa và xã hội của các thành phố Pháp : bảo tàng, hiệu sách, rạp chiếu phim, nhà hát hay các quán cà phê.

Là sinh viên, bạn có thể tham gia các hoạt động thể thao một cách thuận lợi : bạn được ưu tiên sử dụng các khu thể thao và các hiệp hội thể thao cũng hoạt động một cách rất tích cực tại các trường và trường đại học.