Bảo hiểm > Vietnam
 
Ở Pháp bắt buộc phải mua một số loại bảo hiểm.

Bảo hiểm y tế

Mọi sinh viên dưới 28 tuổi theo học từ 4 tháng trở lên trong một cơ sở đào tạo được cấp phép được tự động tham gia Bảo hiểm Xã hội sinh viên (hệ thống bảo hiểm xã hội Pháp). Việc tham gia bảo hiểm này được thực hiện ngay tại cơ sở đào tạo khi sinh viên tiến hành làm thủ tục hành chính. Số tiền bảo hiểm trọn gói một năm vào khoảng 200 euro (213 euro năm học 2014-2015).

Mọi sinh viên khác (thời gian học dưới 4 tháng, sinh viên trong một cơ sở đào tạo không được cấp phép, sinh viên trên 28 tuổi), cần đăng ký bảo hiểm y tế cá nhân tự nguyện tại một công tư bảo hiểm tư nhân. Số tiền bảo hiểm vào khoảng từ 150 đến 550 euro một năm.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Bảo hiểm này chi trả các rủi ro do bên thứ ba gây ra trong trường hợp tai nạn. Hợp đồng bảo hiểm được kí với công ty bảo hiểm tư nhân.

Bảo hiểm đa rủi ro-nhà ở

Nhà ở bắt buộc phải được bảo hiểm trong trường hợp : mất trộm, thiệt hại do nước, hỏa hoạn… Hợp đồng bảo hiểm loại này được kí với công ty bảo hiểm tư nhân. Phí trọn gói cho một năm vào khoảng 60 euro.

Bảo hiểm xe cộ

Ở Pháp, mọi loại xe từ xe đạp, xe gắn máy đến ô tô đều phải được bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm này được kí với các công ty bảo hiểm tư nhân. Phí bảo hiểm tùy thuộc vào từng loại xe.