TCF (Bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp) là bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp chung của Bộ Giáo dục, giảng dạy đại học và nghiên cứu Pháp, dùng để đánh giá trình độ tiếng Pháp của các thí sinh muốn đi du học tại nước này.

Một bài thi TCF bao gồm 2 phần: 

1. Phần một kéo dài một tiếng rưỡi gồm ba bài thi dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, được dùng để đánh giá các kỹ năng sau :

  • Nghe hiểu
  • Khả năng nắm bắt các cấu trúc ngôn ngữ :ngữ pháp và từ vựng
  • Đọc hiểu

2. Phần hai là một bài thi viết kéo dài một tiếng (đối với cả hai hình thức TCF TPTCF DAP).

Với bài thi chứng chỉ TCF, bạn không thể thi trượt bởi đây là một bài thi để đánh giá trình độ : mọi thí sinh sẽ nhận được một giấy chứng nhận kết quả và được xếp loại theo sáu bậc (từ A1 đến C2) theo quy định về trình độ của Hội đồng Châu Âu (Quy định chung của Liên minh Châu Âu). Chứng chỉ TCF có giá trị trong vòng hai năm kể từ ngày tham gia thi.

Campus France Vietnam tổ chức hai hình thức TCF khác nhau để bạn lựa chọn tùy theo kế hoạch học tập tại Pháp :

Bạn muốn theo học :

- Licence 1 tại trường Đại học tổng hợp, PAES (năm thứ nhất ngành y), hoặc tại trường kiến trúc : TCF DAP là bắt buộc đối với tất cả các thí sinh trong khuôn khổ quy trình DAP (xin phép đăng kí dự tuyển), trừ một số trường hợp được miễn (xem thêm bài Các trường hợp miễn TCF).

- Licence 3 tại trường Đại học tổng hợp, sau đại học (Master 1,2, nghiên cứu sinh) tại một trường lớn đào tạo kĩ sư hoặc quản lý : bạn phải tham gia thi TCF TP (Dành cho mọi người).

Lưu ý : Đối với những bạn đi học bằng tiếng Anh ở Pháp, chứng chỉ tiếng Pháp TCF là không bắt buộc. Nhưng chúng tôi khuyên bạn nên có trình độ tiếng Pháp A2, đồng nghĩa với trình độ của một người bắt đầu sử dụng tiếng Pháp, để có thể thích nghi với cuộc sống hàng ngày tại Pháp

 

Trong một số trường hợp, bạn có thể được miễn TCF. Để có thêm thông tin, hãy tham khảo  trang thông tin về các trường hợp miễn.  

Campus France Vietnam tổ chức các kỳ thi TCF ở tất cả những thành phố có văn phòng đại diện của Campus France Vietnam. Tuy nhiên, bài thi TCF do CIEP quy định (CIEP là đơn vị dưới sự giám hộ của bộ giáo dục và đào tạo bậc đại học có hợp tác với bộ ngoại giao). Những sửa đổi do CIEP thực hiện sẽ được gửi cho chúng tôi sau một gian nhất định khoảng 3 tuần.

Để có thêm thông tin, mời bạn truy cập trang web : http://www.ciep.fr/