"Tôi có ý định đi du học Pháp ngay từ khi bước chân vào trường Đại học Y"