"Tôi là người may mắn có cơ hội được học tập tại Pháp" > Vietnam

"Tôi là người may mắn có cơ hội được học tập tại Pháp"