"Tôi thích khám phá nền văn hóa Pháp. Ẩm thực Pháp thì thật là tuyệt vời!"