Bạn là sinh viên nước ngoài và bạn vừa tới Paris để học tập ?

 
Hãy đến gặp bộ phận đón tiếp của Khu cư xá Đại học Quốc tế Paris (CIUP)

Từ ngày 5/9/2011, bạn có thể đến Khu Cư xá Đại học Quốc tế Paris (CIUP) để xin hỗ trợ về nhà ở,  tìm hiểu về quyền làm việc, làm thẻ lưu trú, ... Cơ quan thông tin duy nhất này được triển khai với sự trợ giúp và tài trợ của Thành phố Paris, nhóm tất cả các cơ quan dịch vụ công để giải quyết tại chỗ mọi yêu cầu của sinh viên quốc tế. Nó cho phép bạn thực hiện mọi thủ tục hành chính trong điều kiện thuận lợi.

Để giúp bạn làm mọi thủ tục cần thiết tại Pháp, có nhân viên làm việc với 9 thứ tiếng nước ngoài sẽ phụ trách đón tiếp và hướng dẫn bạn tùy theo tình hình của bạn.

Cơ quan đón tiếp nhóm tất cả các phòng, ban, cơ quan sau : 
- Cơ quan nhập cư (OFII),
- Cơ quan Công an Paris,
- Quĩ hỗ trợ nhà ở (CAF),
- Phòng lao động, việc làm và Đào tạo nghề vùng (DDTEFP),
- Cơ quan bảo hiểm LMDE và SMEREP (Bảo hiểm tự nguyện dành cho sinh viên),
- Phòng Giao thông Paris - RATP.

Để hưởng dịch vụ đón tiếp sinh viên nước ngoài này, bạn có hai địa chỉ sau :

  • Cité Internationale Universitaire de Paris

17, boulevard Jourdan
75014 PARIS
RER B Cité Universitaire
Tramway  T3 Cité Universitaire

  • CROUS de Paris

39, avenue Georges Bernanos
75005 Paris
RER B Port Royal

www.ciup.fr

Nguồn thông tin : CIUP