Chương trình Eramus Mundus là chương trình cải thiện chất lượng giáo dục đại học và thúc đẩy đối thoại và hiểu biết giữa các dân tộc và các nền văn hóa thông qua du học và hợp tác giáo dục. Thông tin về chương trình và học bổng Erasmus Mundus.