Campus France Việt Nam > Vietnam
 
Campus France Việt Nam là bộ phận chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, có nhiệm vụ hỗ trợ các đối tượng là sinh viên mong muốn học tập ở bậc đại học và sau đại học tại Pháp.

Campus France có hai nhiệm vụ :

  • Quảng bá giáo dục đại học Pháp
  • Giúp cho sinh viên có một kế hoạch học tập tại Pháp thành công thông qua việc cung cấp từ những thông tin đầu tiên cho đến khi lên đường du học Pháp.

Hiện có khoảng 6500 sinh viên đang học tập và nghiên cứu tại Pháp.

Mọi thí sinh Việt Nam đăng kí theo học tại Pháp đều bắt buộc thông qua qui trình Etudes en France.

 Qui trình Campus France gồm 3 bước trước khi xin thị thực :

1. Khai và xác nhận hồ sơ điện tử Etudes en France

2. Kiểm tra trình độ tiếng Pháp

3. Thực hiện phỏng vấn với Campus France

Một số sinh viên được miễn bài thi tiếng Pháp và/hoặc phỏng vấn Campus France

Liên hệ Campus France

  • Tại Hà Nội

Campus France Hanoi

Viện Pháp-L’Espace

24 phố Tràng Tiền, Hà Nội

Tél. : +84 024 39 36 21 64

Fax : +84 024 39 36 21 65

Mél : hanoi@campusfrance.org

  • Tại TP Hồ Chí Minh

CampusFrance HCM Ville

Viện trao đổi văn hóa với Pháp-IDECAF

31 đường Thái Văn Lung, Q .1, TP Hồ Chí Minh

Tél. : +84 028 38 27 43 55

Fax : +84 028 38 27 43 54

Mél : hochiminhville@campusfrance.org