Campus France Việt Nam là bộ phận chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, có nhiệm vụ hỗ trợ các đối tượng là sinh viên mong muốn học tập ở bậc đại học và sau đại học tại Pháp.

Campus France có hai nhiệm vụ :

  • Quảng bá giáo dục đại học Pháp
  • Giúp cho sinh viên có một kế hoạch học tập tại Pháp thành công thông qua việc cung cấp từ những thông tin đầu tiên cho đến khi lên đường du học Pháp.

Năm 2010-2011, có 6 664 sinh viên đăng kí học đại học và sau đại học tại Pháp, trong đó có 80.6% đăng kí vào các trường đại học tổng hợp.

Mọi thí sinh Việt Nam đăng kí theo học tại Pháp đều bắt buộc phải thông qua qui trình Etudes en France.

 Qui trình Campus France gồm 3 bước trước khi xin thị thực :

1. Khai và xác nhận hồ sơ điện tử Etudes en France

2. Kiểm tra trình độ tiếng Pháp

3. Thực hiện phỏng vấn với Campus France

Một số sinh viên được miễn bài thi tiếng Pháp và/hoặc phỏng vấn Campus France (Xem mục 3.5.1)  

Liên hệ Campus France

  • Tại Hà Nội

Campus France Hanoi

Viện tiếng Pháp-L’Espace

24 phố Tràng Tiền, Hà Nội

Tél. : +84 (0)4 39 36 21 64

Fax : +84 (0)4 39 36 21 65

Mél : hanoi@campusfrance.org

  • Tại TP Hồ Chí Minh

CampusFrance HCM Ville

Viện trao đổi văn hóa với Pháp-IDECAF

31 đường Thái Văn Lung, Q .1, TP Hồ Chí Minh

Tél. : +84 (0)8 38 27 43 55

Fax : +84 (0)8 38 27 43 54

Mél : hochiminhville@campusfrance.org