Mọi sinh viên dự định học tại Pháp cần phải chứng minh có một trình độ tiếng Pháp đủ để theo học bằng tiếng Pháp.

Trình độ tiếng Pháp là một yếu tố quan trọng để đánh giá hồ sơ của thí sinh ; nó cho phép đánh giá sự chắc chắn của kế hoạch học tập cũng như động cơ du học của thí sinh.

Bài kiểm tra tiếng Pháp là một bước quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch học tập của bạn.

Bài TCF (Bài kiểm tra kiến thức tiếng Pháp) là một bài kiểm tra tiếng Pháp đặc biệt dành cho sinh viên muốn theo học tại Pháp.

Có hai loại TCF:

  • TCF-DAP, dành cho những người muốn theo học ở trình độ cử nhân năm thứ 1, năm thứ nhất của ngành Y (PACES) hoặc trường kiến trúc.
  • TCF-TP, dành cho mọi trường hợp khác.

Một số trường hợp được miễn thi TCF. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo thông tin trang thông tin dành cho trường hợp miễn trừ.

CHÚ Ý : Đối với những bạn đi học bằng tiếng Anh ở Pháp, chứng chỉ tiếng Pháp TCF là không bắt buộc. Nhưng chúng tôi khuyên bạn nên có trình độ tiếng Pháp A2, đồng nghĩa với trình độ của một người bắt đầu sử dụng tiếng Pháp, để có nhiều thuận lợi trong cuộc sống hàng ngày tại Pháp.