Mọi sinh viên nước ngoài muốn đăng kí vào chương trình cử nhân năm thứ 1 của một trường đại học tổng hợp, hoặc vào chương trình PACES (năm thứ nhất ngành y) đều phải thực hiện qui trình dự tuyển quốc tế có tên gọi là Xin Đăng kí tạm thời (DAP blanche).

Qui trình «DAP blanche» cho phép sinh viên nước ngoài đăng kí dự tuyển vào 3 trường đại học tổng hợp tại Pháp để theo học một chuyên ngành đã xác định. Qui trình này tuân theo lịch quốc tế do Bộ Đại học Pháp qui định hàng năm.

Ghi chú : qui trình này có thể được thực hiện song song với một qui trình khác (đăng kí vào năm thứ nhất của một IUT, trường kĩ sư hoặc thương mại, vào lớp học dự bị để thi vào trường lớn-CPGE).

Nếu bạn muốn học cử nhân năm thứ 1 hoặc PACES, bạn phải thực hiện các bước sau đây theo lịch đã được ấn định.

Bắt đầu từ 1/12 : Khai hồ sơ Etudes en France

Thí sinh muốn theo học cử nhân năm thứ 1 phải tạo và khai một hồ sơ điện tử Etudes en France bao gồm các thông tin cá nhân và quá trình học tập, đặc biệt là kết quả phổ thông từ lớp 10 và lý giải sự lựa chọn của mình.

Thí sinh cũng phải chọn trong phần « Giỏ dự tuyển » ba trường đại học và xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3.

 

Trước 22 tháng 1 : Trình hồ sơ Etudes en France

Sau khi trình hồ sơ, Campus France sẽ kiểm tra hồ sơ và nếu hợp lệ bạn sẽ được thông báo và nộp lệ phí phỏng vấn. Nếu chưa hợp lệ, hồ sơ sẽ được gửi lại để sửa. Vì vậy, không nên chờ tới hạn chót mới trình hồ sơ để nếu có sai sót bạn còn có thời gian để sửa và trình lại hồ sơ cho đúng hạn.

Tháng 10 đến tháng 2 : dự thi TCF-DAP

TCF-DAP được thiết kế đặc biệt để đánh giá trình độ ngoại ngữ của thí sinh trong khuôn khổ qui trình DAP. Kì thi được tổ chức hàng tháng từ tháng 10 đến tháng 2.

Thí sinh có bằng tú tài song ngữ, bằng DELF B2, bằng DALF C1 hoặc C2 được miễn TCF-DAP.

Trước 15 tháng 3 : thực hiện phỏng vấn Campus France 

Phỏng vấn CampusFrance là bước chính của qui trình DAP bởi nó cho phép chuyển hồ sơ của thí sinh đến các trường đại học mà thí sinh đã lựa chọn.

Qui trình DAP loại bỏ việc gửi hồ sơ giấy : Có nghĩa là hồ sơ của thí sinh được chuyển đến các trường qua mạng.

LƯU Ý : một số trường đại học Pháp không kết nối với mạng lưới CampusFrance ; trong trường hợp nguyện vọng thứ nhất là một trường đại học không kết nối, thí sinh phải thực hiện phỏng vấn trước ngày 1 tháng 3. Thí sinh phải in hồ sơ và mang đến văn phòng CampusFrance cùng các giấy tờ khác vào ngày hẹn phỏng vấn. CampusFrance sẽ chuyển hồ sơ giấy đó đến trường nguyện vọng một.

Tháng 4 đến tháng 6 : trả lời của các trường

Hồ sơ của thí sinh được gửi lần lượt đến các trường đại học theo thứ tự đã chọn.

Trường thứ nhất sẽ trả lời vào trước 16 tháng 4. Nếu từ chối, trường đó sẽ chuyển hồ sơ sang trường nguyện vọng hai.

Trường thứ hai trả lời vào trước 16 tháng 5. Nếu từ chối, trường đó sẽ chuyển hồ sơ sang trường nguyện vọng ba.

Trường nguyện vọng ba trả lời trước 09 tháng 6.

Có hai khả năng :

  • Nếu thí sinh được nhận vào một trường kết nối với CampusFrance, trả lời của trường được khẳng định trong hồ sơ điện tử của thí sinh, thí sinh có thể trực tiếp thực hiện lựa chọn chính thức.
  • Nếu thí sinh được nhận vào một trường không kết nối với CampusFrance, thí sinh sẽ nhận được thư chấp nhận của trường. Thí sinh cần phải gửi chứng nhận đăng kí tạm thời này đến CampusFrance để xác nhận quyết định của trường trên hồ sơ điện tử, sau đó thí sinh có thể thực hiện lựa chọn chính thức.

Lưu ý : lựa chọn chính thức là không thể quay lại được, khi đã thực hiện lựa chọn chính thức, mọi quy trình đối với các lựa chọn tiếp theo sẽ tự động đóng lại.

Tối đa 3 tháng trước khi lên đường : nộp hồ sơ xin visa

Khi được nhận, thí sinh phải xác nhận « lựa chọn chính thức » trên hồ sơ Etudes en France.