Ngoài những trường hợp du học trong khuôn khổ hợp tác (thỏa thuận hợp tác giữa các trường, chương trình học bổng...), thí sinh muốn làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Pháp cần nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp cho đơn vị nghiên cứu mà mình quan tâm.

Các bước cần thực hiện như sau :

Bước 1 : Đăng ký với trường Tiến sĩ để được tiếp nhận

Thí sinh muốn làm nghiên cứu sinh tại Pháp trước hết cần có chứng nhận đón tiếp của giám đốc trường Tiến sĩ (ED) đồng ý đón tiếp mình.

Bước 2 : khai hồ sơ Etudes en France

Thí sinh muốn làm nghiên cứu sinh cần tạo và khai một hồ sơ điện tử Etudes en France, hãy khai báo bạn thuộc trường hợp "Tôi đã trúng tuyển". Để có thêm thông tin chi tiết xem : Hướng dẫn khai hồ sơ Etudes en France.

Trong hồ sơ, khác với các quy trình Hors DAP khác, bạn cần điền và đính kèm các giấy tờ bằng tiếng Anh hoặc Pháp gồm :

  • Giấy tờ tùy thân (ưu tiên hộ chiếu)
  • bảng điểm bằng cấp từ TN THPT đến thời điểm hiện tại
  • chứng nhận công tác (nếu có),
  • giấy chứng nhận hay bằng cấp về trình độ ngoại ngữ,
  • giấy tiếp nhận của trường Tiến sĩ.

Bước 3 : dự thi TCF-TP 

Thí sinh có bằng tú tài song ngữ, DELF B2, DALF C1 hoặc C2, được miễn TCF-TP.

Kì thi TCF-TP được tổ chức hàng tháng tại Hà Nội, nhiều lần trong năm tại TP. Hồ Chí Minh và Huế.

Bước 4 : thực hiện phỏng vấn CampusFrance 

Phỏng vấn chỉ thực hiện sau khi đã có giấy tiếp nhận của trường Tiến sĩ.

Bước 5 : nộp hồ sơ yêu cầu thị thực

Sau khi đã thực hiện phỏng vấn CampusFrance, thí sinh có thể đặt hẹn để nộp hồ sơ xin thị thực tại phòng thị thực.