Dự tuyển vào L3, Master, Post-Master nghệ thuật với CampusArt > Vietnam

Dự tuyển vào L3, Master, Post-Master nghệ thuật với CampusArt

 
Nếu bạn có một thời gian theo học nghệ thuật ở trong nước, một hồ sơ điện tử cho phép bạn dự tuyển vào nhiều chương trình đào tạo nghệ thuật thuộc mạng lưới CampusArt

CampusArt là mạng lưới các trường của Pháp về lĩnh vực nghệ thuật và kiến trúc, do Cơ quan Campus France Paris quản lý, với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu Pháp, Bộ Ngoại giao và Phát triển quốc tế, Bộ Văn hóa và Truyền thông, và Hiệp hội Trường nghệ thuật Quốc gia (ANdEA).

Mạng lưới CampusArt dành cho sinh viên quốc tế sự lựa chọn các chương trình đào tạo nghệ thuật từ bậc Licence 3 đến Master và Post-Master. Hơn 300 chương trình này được giảng dạy trong các trường nghệ thuật công lập hay tư thục, được đăng tải trong danh mục các chương trình đào tạo truy cập từ trang chủ CampusArt. 

Để dự tuyển vào một hay nhiều chương trình trong danh mục các chương trình đào tạo nghệ thuật  :

1. Điền hồ sơ điện tử CampusArt: Hãy dự tuyển trực tiếp trên mạng lưới CampusArt : nhấp chuột và điền hồ sơ điện tử

Hạn chót nộp hồ sơ điện tử : 11/02/2016

Hãy nhấp chuột để xem lịch trình dự tuyển và xét hồ sơ.

2. Điền hồ sơ điện tử Etudes en France :

Cùng với hồ sơ điện tử CampusArt, bạn cần mở một hồ sơ điện tử Etudes en France

Sau khi được nhận vào một trường thuộc CampusArt, bạn có thể khai báo trên hồ sơ Etudes en France "Tôi đã trúng tuyển", hoàn tất hồ sơ, thực hiện phỏng vấn và nộp visa : Hãy xem hướng dẫn tại đây.