Các trường Kĩ sư có quy trình tuyển sinh riêng.

Có rất nhiều trường Kĩ sư tuyển sinh ngay sau tú tài và đào tạo 5 năm để cấp bằng Kĩ sư. Các trường này thường có quy trình tuyển sinh riêng. Bạn cần thực hiện như sau :

 1. Hãy thực hiện theo quy trình của trường.
 2. Đồng thời thực hiện hồ sơ Etudes en France và khai báo các chương trình muốn chọn. Bạn có thể dự tuyển vào các trường dưới đây đồng thời với các chương trình khác kết nối với Etudes en France. Nếu bạn chọn ít nhất một chương trình có kết nối với Etudes en France, hãy trình hồ sơ muộn nhất vào 31/3 và trước khi hết hạn của trường.
 3. Kiểm tra trình độ tiếng Pháp : hãy cân đối thời gian để kết quả qủa TCF có kịp thời gian để nộp hồ sơ cho trường và trước khi phỏng vấn với Campus France.
 4. Thực hiện phỏng vấn Campus France :
  • Nếu chương trình bạn đã chọn có kết nối với Etudes en France, hãy phỏng vấn trước 31/5 và trước khi hết hạn nhận hồ sơ của trường.
  • Nếu chương trình bạn đã chọn không có kết nối với Campus France, phỏng vấn có thể được thực hiện sau khi được trường nhận.
 5. Nộp hồ sơ visa.

 

Các Viện khoa học ứng dụng Quốc gia (INSAs) :

đào tạo và cấp bằng Kĩ sư, Thạc sĩ và Tiến sĩ, ngoài ra còn tuyển sinh vào học năm thứ ba cấp bằng BTS và DUT, trong các lĩnh vực khoa học ứng dụng : Công nghệ sinh học, hóa học; Môi trường, Năng lượng; Xây dựng, quy hoạch đô thị; Điện, Điện tử, Tự động và Viễn thông; Cơ khí và Vật liệu; Hệ thống quản lý rủi ro công nghiệp và Génie des procédés; Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan (ở INSA Strasbourg). Xem Hướng dẫn về các chuyên ngành đào tạo;

Nhóm 6 Viện Khoa học ứng dụng quốc gia gồm : 

INSA Centre Val de Loire , INSA Lyon, INSA Rennes,  INSA Rouen, INSA Strasbourg, INSA Toulouse

Các INSAs có quy trình tuyển sinh riêng dành cho sinh viên quốc tế : mở một hồ sơ điện tử, nộp lệ phí xét hồ sơ và gửi hồ sơ giấy.

Lưu ý: Hãy chọn năm bạn muốn dự tuyển vào INSA và tiếp theo chọn loại hồ sơ dự tuyển đặc biệt cho sinh viên có bằng nước ngoài : 

Candidatures spécifiques pour l'accès aux filières internationales, réservées aux candidats bacs étrangers.

và khai báo thuộc diện là sinh viên đã có bằng tú tài nước ngoài : BACCALAUREAT (ou diplôme de fin d'études secondaires) DELIVRE PAR UN PAYS ETRANGER).

Hãy xem lịch hồ sơ dự tuyển.

3 Universités de Technologies UT (3 Trường Đại học công nghệ)

UTBM à Belfort-Montbéliard, l’UTC à Compiègne et l’UTT à Troyes tập hợp thành mạng lưới các trường « đại học công nghệ » : có danh hiệu là các Grande Ecoles d'ingénieur và các điểm mạnh của các đại học tổng hợp.

Là cơ sở đào tạo công lập, các trường này cấp bằng kĩ sư được Bộ Giáo dục, Hội đồng các chức danh kĩ sư (CTI) công nhận, và là bằng tương đương bậc Thạc sĩ.

Các UT tuyển sinh rất khắt khe, yêu cầu trình độ ngoại ngữ tốt, và có 2 lộ trình :

 • Học sinh chuẩn bi hoặc có bằng TN THPT chuyên khoa học có thể đăng ký vào Bậc 1 là Tronc commun
 • Sinh viên đã có thời gian học đại học trong cùng ngành có thể đăng ký vào Branche

Các UT tuyển sinh cho 2 kì khai giảng : tháng 2 và tháng 9.

Để dự tuyển, mọi thí sinh nước ngoài đều phải nộp hồ sơ điện tử trên : trang tuyển sinh chung của 3 UTs, nộp lệ phí tuyển sinh và có phỏng vấn động cơ học tập với trường.

Các Ecole nationale de chimie de Rennes