Học tại một trường thương mại hoặc quản lý

 
Tại Pháp hiện có 220 trường thương mại và quản lý đào tạo chuyên ngành ở trình độ thạc sĩ.

Nếu bạn muốn theo học tại một trường thương mại hay quản lý tại Pháp, bạn cần phải thực hiện các bước sau đây.

Lịch làm hồ sơ dưới đây chỉ có tính chất tham khảo : mỗi cơ sở đào tạo tự quyết định lịch tuyển sinh riêng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web của mỗi trường.

Bước 1 từ tháng 12 đến tháng 4 : khai và xác nhận hồ sơ CampusFrance

Thí sinh muốn theo học chuyên ngành tại một trường thương mại hoặc quản lý phải tạo và khai một hồ sơ điện tử CampusFrance bao gồm các thông tin cá nhân và quá trình học tập, đặc biệt là kết quả phổ thông từ lớp 10 và lý giải sự lựa chọn của mình.

Sau đó vào phần « Mes démarches » để lựa chọn các chương trình đào tạo (tối đa là 15 lựa chọn). Thí sinh phải xác nhận các chương trình đào tạo trước ngày mùng 1 tháng 4.

Để có thêm thông tin chi tiết về cách khai hồ sơ CampusFrance, hãy tham khảo hướng dẫn HORS-DAP.

LƯU Ý : một số trường thương mại và quản lý không kết nối với mạng lưới CampusFrance. Thí sinh cần gửi hồ sơ trực tiếp đến trường bằng đường bưu điện. Các trường sẽ trả lời thí sinh qua đường bưu điện hoặc thư điện tử

Bước 2 từ tháng 9 đến tháng 4 : dự thi TCF-TP

Thí sinh có bằng tú tài song ngữ, DELF B2, DALF C1 hoặc C2, được miễn TCF-TP.

Kì thi TCF-TP được tổ chức hàng tháng tại Hà Nội, nhiều lần trong năm tại TP. Hồ Chí Minh và Huế.

Bước 3  trước ngày 31 tháng 5 : thực hiện phỏng vấn CampusFrance 

Phỏng vấn CampusFrance là bước chính của qui trình làm hồ sơ bởi nó cho phép chuyển hồ sơ của thí sinh đến các trường thương mại và quản lý mà thí sinh đã lựa chọn.

Ngày phỏng vấn phụ thuộc vào lịch tuyển sinh do cho các trường qui định, và thường trong khoảng từ mùng 1 tháng 4 đến 31 tháng 5. Để biết lịch cụ thể, bạn cần tham khảo trang web của các trường.

Các trường có kết nối với CampusFrance nhận hồ sơ qua mạng. Để đăng kí vào một trường không kết nối, thí sinh cần gửi hồ sơ giấy cho trường, sau đó, trường sẽ trả lời bằng thư hoặc thư điện tử.

Bước 4 trước 30 tháng 6 : trả lời của các trường

Các trường thương mại và quản lý sẽ trả lời thí sinh vào trước hè : thí sinh phải xác nhận lựa chọn chính thức một trong số các chương trình đào tạo được chấp nhận trên hồ sơ CampusFrance.

Có hai khả năng :

  • Nếu thí sinh được nhận vào một trường kết nối với CampusFrance, trả lời của trường được khẳng định trong hồ sơ điện tử của thí sinh, thí sinh có thể trực tiếp thực hiện lựa chọn chính thức.
  • Nếu thí sinh được nhận vào một trường không kết nối với CampusFrance, thí sinh sẽ nhận được thư chấp nhận của trường. Thí sinh cần phải gửi chứng nhận đăng kí tạm thời này đến CampusFrance để xác nhận quyết định của trường trên hồ sơ điện tử, sau đó thí sinh có thể thực hiện lựa chọn chính thức.

Lưu ý : lựa chọn chính thức là không thể quay lại được, khi đã thực hiện lựa chọn chính thức, mọi quy trình đối với các lựa chọn tiếp theo sẽ tự động đóng lại.

Bước 5 vào tháng 7 hoặc tháng 8 : nộp hồ sơ xin thị thực

Sau khi thực hiện lựa chọn chính thức, thí sinh có thể đặt hẹn để nộp hồ sơ xin thị thực.