BTS, BTSA (Chứng chỉ kĩ thuật viên cao cấp) và CPGE (Lớp học dự bị để thi vào Trường lớn) là những chương trình đào tạo trong 2 năm, được giảng dạy trong các trường trung học.

Dự tuyển vào BTS, BTSA, MANAA, DMA, CPGE được thực hiện trực tiếp trên cổng parcoursup và khai báo trên Etudes en France sau khi đã trúng tuyển trên parcoursup.  

Từ tháng 22/1 đến tháng 13/03 : đăng kí www.parcoursup.fr

Sinh viên muốn theo học BTS, BTSA, MANAA hoặc CPGE bắt buộc phải đăng kí hồ sơ trên trang www.parcoursup.fr; Sinh viên phải làm hồ sơ trực tuyến, lựa chọn 10 các chương trình đào tạo không cần sắp xếp theo thứ tự. 

Cuối tháng 5 : trả lời của các trường

Đề xuất tuyển sinh được thực hiện cho từng thí sinh (có thể là đề xuất tốt nhất trong danh sách các nguyện vọng).

Sau khi nhận được trả lời của một trường, bạn cần điền hồ sơ Etudes en France trong diện "Tôi đã trúng tuyển". Hãy nhấp chuột để xem hướng dẫn.

Tháng 6 : thực hiện phỏng vấn CampusFrance

Sau khi hoàn thành hồ sơ điện tử, Campus France kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ, bạn sẽ thực hiện phỏng vấn

Tháng 7-8 : nộp hồ sơ yêu cầu thị thực

Sau phỏng vấn, hồ sơ Etudes en France được chuyển sang lãnh sự và bạn có thể nộp hồ sơ yêu cầu thị thực theo hướng dẫn trên website của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội hoặc Lãnh sự quán Pháp tại Tp Hồ Chí Minh.