Giới thiệu các Học viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia INSA > Vietnam

Giới thiệu các Học viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia INSA

 
09/11/2013
Buổi giới thiệu thông tin của các trường Kĩ sư thuộc nhóm INSA (Viện Khoa học ứng dụng Quốc gia)
Venue:Vietnam
Theme:Grandes Écoles , Hanoi, Manifestation locale

Bạn quan tâm đến học Kĩ sư tại Pháp ? Đại diện các INSA (Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia) Rennes và Rouen sẽ đến giới thiệu các trường thuộc hệ thống INSA tại Hà Nội. Đây là dịp để bạn tìm hiểu về INSA và việc học kĩ sư tại Pháp, và đặt câu hỏi của bạn.

Tại Hà Nội : ngày 9/11/2013 vào lúc 15h00, tại l'Espace [24 Tràng Tiền]

Address:
24 Trang Tien
Hanoi
Vietnam