Sau khi tất cả các quy trình Etudes en France đã được hoàn tất, bạn có thể nộp hồ sơ yêu cầu cấp thị thực tại phòng lãnh sự

Thị thực dài hạn có giá trị như thẻ lưu trú (VLS-TS) « sinh viên » (>3 tháng)

Thị thực dài hạn có giá trị như thẻ lưu trú (VLS-TS) « sinh viên » (>3 tháng) được cấp cho sinh viên quốc tế sang Pháp để học tập trong một cơ sở đào tạo đại học trong một thời gian từ 3 tháng trở lên. Thị thực này miễn việc xin thẻ lưu trú tại chính quyền địa phương Préfecture.

Thị thực này có giá trị như thẻ lưu trú trong suốt thời gian còn hạ, ngay sau khi thị thực được phòng Nhập cư OFII xác nhận.

Ngay khi tới Pháp, đương sự phải gửi tới Phòng Nhập cư OFII :

-         Mẫu đã điền do Phòng lãnh sự đã cấp

-         Bản chụp các trang hộ chiếu có thông tin, thông tin cá nhân cũng như dấu chứng nhận vào nước Pháp

Các yêu cầu xin thị thực được thực hiện tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh. 

Tại Hà Nội :

Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội

57, phố Trần Hưng Đạo

Hồ sơ xin thự thực chỉ được nhận theo hẹn đã đặt qua điện thoại tới số (04) 3944 57 00 (từ thứ hai tới thứ sáu).  Hãy gọi điện lấy hẹn một tháng trước ngày dự định nộp thị thực.

Thông tin về Thị thực dài hạn sinh viên, danh sách các giấy tờ trong hồ sơ thị thực, các mẫu đơn.

Tại TP. Hồ Chí Minh :

Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh

27 Nguyen Thi Minh Khai, Q.1

Hồ sơ xin thị thực chỉ được nhận theo hẹn đã đặt qua điện thoại tới số 1900 6780 (từ thứ hai tới thứ sáu, chỉ gọi từ Việt Nam).

Thông tin chi tiết về Thị thực dài hạn VLS-TS, danh sách giấy tờ cần cung cấp

Tải các mẫu đơn