Thí sinh hưởng học bổng chương trình 911 > Vietnam
 
911 là chương trình học bổng của chính phủ Việt Nam với tham vọng đào tạo 20 000 giảng viên đại học đạt trình độ tiến sĩ vào năm 2020, trong đó một nửa được đào tạo tại các trường đại học nước ngoài.

Pháp là quốc gia đón nhiều nhất sinh viên nhận học bổng 911 với khoảng 190 sinh viên mỗi năm. Chương trình 911 nối tiếp chương trình 322 đã cấp khoảng 900 học bổng từ năm 2000 đến năm 2011 cho sinh viên Việt Nam học tập tại Pháp trong đó 2/3 ở bậc tiến sĩ và ¼ ở bậc thạc sĩ. Chương trình 911 hướng tới đối tượng giảng viên đại học và không còn cấp học bổng cho sinh viên đi học thạc sĩ.

 Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đồng hành cùng chương trình 911 thông qua nhiều hình thức :

  • Cấp học bổng bảo hiểm xã hội, như vậy các bạn sinh viên của chương trình 911 được mang tư cách sinh viên nhận học bổng của chính phủ Pháp, với nhiều quyền lợi đi kèm (bảo hiểm xã hội, ưu tiên chỗ ở trong ký túc xá, miễn phí nhập học, miễn phí visa).
  • Hỗ trợ một phần chi phí học tiếng Pháp.
  • Hỗ trợ tìm trường và tìm đề án tiến sĩ trong một trường đại học hoặc một viện nghiên cứu của Pháp.

Cơ sở dữ liệu đề án tiến sĩ ở Pháp dành cho các sinh viên nhận học bổng 911 có thể được tra cứu tại đây.

Qui trình

Các NCS theo diện 911 khác phải thực hiện đầy đủ qui trình Campus France, chi tiết có thể tham khảo tại đây.

Hướng dẫn hoàn thành hồ sơ điện tử Campus France có thể tham khảo tại đây.

Trong hồ sơ điện tử, phần « mes démarches » sẽ được điền vào thời điểm kiểm tra hồ sơ (với các bạn được miễn) hoặc phỏng vấn Campus France (với các bạn không được miễn).