Hãy trang bị mọi cơ hội bên mình để bắt đầu việc học tập tại Pháp trong những điều kiện tốt nhất !  

Kết thúc kế hoạch học tập với CampusFrance

Mọi sinh viên Việt Nam mong muốn du học tại Pháp phải tuân theo qui trình CampusFrance. Qui trình này gồm ba phần :

  1. điền hồ sơ điện tử CampusFrance
  2. kiểm tra trình độ tiếng Pháp
  3. thực hiện phỏng vấn CampusFrance

Qui trình với CampusFrance chỉ kết thúc khi thí sinh đã khẳng định lựa chọn trên tài khoản CampusFrance.

Xin thị thực du học

Sinh viên đã hoàn thành kế hoạch với CampusFrance có thể triển khai xin thị thực sinh viên dài hạn tại  Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội hoặc tại  Lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh.

Để nộp hồ sơ xin thị thực, b ạn phải đặt hẹn bằng điện thoại với Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội hoặc đặt hẹn qua trang web của Lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí Minh.

Hãy tải mẫu xin thị thực dài hạn sinh viên (VLS-TS) và  danh sách các giấy tờ cần nộp  .

Lưu ý ! Hãy tính thời gian đặt hẹn và thời gian được cấp thị thực trong lịch trình làm hồ sơ của bạn !

Chuẩn bị lên đường

Thẻ lưu trú, trợ cấp nhà ở, giấy phép lao động, mở tài khoản ngân hàng... mọi thông tin chi tiết cần thiết cho kì du học của bạn tại Pháp sẽ được giới thiệu và thảo luận  Diễn đàn du học Pháp  được tổ chức ngày 5/8 tại Đà Nẵng, ngày 6/8 tại TP Hồ Chí Minh, ngày 7/8 tại Hà Nội bởi Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) phối hợp cùng CampusFrance.

Mời các bạn đến tham dự  !