Quy trình DAP > Vietnam
 
Couverture guide procédures
Từ 15/11/2013 đến 15/03/2014
Quy trình DAP cho năm 2014 liên quan đến các thí sinh đăng ký L1, PACES, kiến trúc (DEEA, DEA, HMONP).

Thí sinh mong muốn học Cử nhân năm thứ nhất, PACES (năm thứ nhất chung cho ngành y dược) và các chương trình đào tạo quốc gia ngành kiến trúc (DEEA, DEA, HMONP) phải thực hiện quy trình đăng ký tạm thời (DAP).

Phải theo qui trình DAP Blanche với sinh viên đăng ký cử nhân năm 1 (Licence 1) và PACES (năm thứ nhất chung cho ngành y dược) :

- khẳng định hồ sơ điện tử Campus France (điền formulaire và khẳng định démarches) trên mạng từ 15 tháng 11 năm 2013 đến 22 tháng 1 năm 2014

- thi TCF trước khi phỏng vấn

- phỏng vấn trước ngày 15 tháng 2 với các sinh viên có trường nguyện vọng 1 là trường không kết nối (ví dụ : Université de Strasbourg, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université Paris 2 Panthéon-Assas, Université Paris-Est Marne-la-Vallée...)

- phỏng vấn trước ngày 15 tháng 3 với các sinh viên có trường nguyện vọng 1 có kết nối

Phải theo qui trình DAP Jaune với các chương trình đào tạo kiến trúc (DEEA, DEA, HMONP):

- khẳng định hồ sơ đầy đủ Campus France (điền formulaire và khẳng định démarches) en trên mạng từ 15 tháng 11 năm 2013 đến 15 tháng 1 năm 2014

- thi TCF trước khi phỏng vấn

- phỏng vấn trước ngày 15 tháng 2 nếu hồ sơ của sinh viên có portfolio

- phỏng vấn ngày 15 tháng 3 nếu hồ sơ của sinh viên không có portfolio

Hãy ghi nhớ

- TCF : có loại TCF đặc biệt (TCF DAP) dành cho thí sinh muốn đăng ký vào chương trình này. Các kỳ thi sắp tới sẽ được tổ chức vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2013 tiếp đó là tháng 1 và tháng 2 năm 2014. Bạn phải có kết quả TCF trước khi thực hiện phỏng vấn.

- Tác phẩm cá nhân (Le portfolio) : đối với thí sinh đã học kiến trúc ở Việt Nam, bạn phải nộp tác phẩm cá nhân kèm theo hồ sơ khi đi phỏng vấn. Campus France sẽ gửi hồ sơ cùng tác phẩm cá nhân của bạn đến trường bạn đăng ký dự tuyển.

Công cụ

Nếu bạn có khó khăn trong việc tìm chương trình cử nhân phù hợp nhất với dự định học tập và nghề nghiệp của bạn, có rất nhiều chương trình cử nhân cơ bản ngay từ những năm đầu cử nhân sau đó hướng đến các chương trình cử nhân năm thứ 3 thực hành hoặc thạc sĩ chuyên ngành. Hãy tham khảo kỹ các chuyên ngành cử nhân 3 hoặc thạc sĩ để hướng đến các trường đại học tổng hợp mà có chương trình phù hợp với việc định hướng chuyên ngành của bạn sau này. Và bạn hòan toàn có thể thay đổi trường giữa bậc cử nhân và thạc sĩ.

Các công cụ khác giúp bạn lựa chọn :

- danh mục các chương trình đào tạo  tại Pháp

site ONISEP, giới thiệu các chương trình đào tạo cử nhân cơ bản

- Hướng dẫn Quy trình Campus France

danh sách các cơ sở đào tạo có kết nối

Address: