Campus France Việt Nam là bộ phận chính thức của Đại sứ quán Pháp chuyên trách du học sinh Việt Nam đi Pháp. Vai trò của chúng tôi là hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên, các cán bộ và giảng viên (đón tiếp, hướng dẫn, định hướng, giải đáp …), mọi vấn đề liên quan đến qui trình Campus France và quảng bá giáo dục Pháp tại Việt Nam.