Tôi muốn có thông tin về việc làm visa du học Pháp, tôi có thể tìm ở đây ? > Vietnam

Tôi muốn có thông tin về việc làm visa du học Pháp, tôi có thể tìm ở đây ?

 

Trang điện tử của Campus France Việt Nam có đăng một số thông tin về thủ tục làm thị thực. Tuy nhiên, thị thực là do ĐSQ Pháp tại Việt Nam và Lãnh sự quán Pháp tại TP HCM cấp. Để có thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thông tin tại trang điện tử của ĐSQ http://www.ambafrance-vn.org/ hoặc của Lãnh sự quán http://www.consulfrance-hcm.org/.