Tôi có thể tìm hiểu qui trình Campus France tại trang điện tử Campus France Việt Nam ?

 

Đúng vậy. Trang điện tử Campus France Việt Nam giải thích với bạn từng bước qui trình bạn cần thực hiện khi có kế hoạch du học Pháp. Hãy tham khảo mục « Qui trình Campus France » để có thông tin chi tiết.