Qui trình Campus France, hay còn gọi là « qui trình CEF », là qui trình bắt buộc với tất cả sinh viên Việt Nam muốn có thị thực du học dài hạn đi Pháp. Qui trình bao gồm ba bước : tạo hồ sơ điện tử, kiểm tra tiếng Pháp và phỏng vấn với cán bộ Campus France. Để có thông tin chi tiết, xin mời các bạn tham khảo mục « Qui trình Campus France » trên trang điện tử.