Số hồ sơ Campus France là gì ? > Vietnam
 

Khi bạn tạo một hồ sơ điện tử, mã số hồ sơ duy nhất sẽ được cung cấp cho bạn bao gồm hai chữ cái VN và 6 chữ số. Mã hồ sơ cho phép các cán bộ Campus France Vietnam, cán bộ lãnh sự và các trường Pháp « có kết nối » tìm thấy hồ sơ của bạn một cách nhanh nhất. Vì vậy, hãy giữ cẩn thận mã số Campus France và cung cấp mỗi khi bạn liên lạc với chúng tôi về mọi vấn đề liên quan đến hồ sơ du học của bạn.

Mỗi sinh viên chỉ có duy nhất một hồ sơ (nói cách khác mỗi sinh viên chỉ có một mã số Campus France Việt Nam) : như vậy mọi chi tiết trong quá trình thực hiện hồ sơ du học Pháp của bạn sẽ được ghi lại từ năm này qua năm khác (kết quả TCF, bằng cấp, điểm số …)