Lệ phí của qui trình Campus France ? > Vietnam
 

Việc tạo hồ sơ điện tử là hoàn toàn miễn phí. Lệ phí TCF là 2.500.000VND. Phí phỏng vấn là 2.700.000VND. Như vậy, toàn bộ qui trình Campus France có phí là 5.200.000VND.

Tuy nhiên, bạn sẽ còn phải thanh toán chi phí xin thị thực và dịch thuật các tài liệu, giấy tờ. Và một số các chi phí khác như : phí hồ sơ nếu bạn đăng ký vào một trường đòi hỏi bạn phải qua một kỳ thi có phí ; phí bưu điện để gửi hồ sơ sang trường hoặc phí xét hồ sơ. Nếu bạn muốn thi TCF nhiều lần, đây cũng là những khoản chi mà bạn phải tính đến.