Khi nào tôi nên bắt đầu thực hiện qui trình Campus France ? > Vietnam

Khi nào tôi nên bắt đầu thực hiện qui trình Campus France ?

 

Lịch cụ thể được ghi nhận trong mục « Qui trình » trên trang điện tử của Campus France Việt Nam.

Năm học tại Pháp thường bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 6.

Với các bạn đăng ký vào năm 1 bậc đại học, vào năm 1 chung cho ngành y dược (PACES) hoặc trong một chương trình đào tạo của trường kiến trúc quốc gia (ENSA), các bạn phải thực hiện qui trình DAP.

Với các chương trình đào tạo khác, các bạn rất nên thực hiện qui trình trước cuối tháng 5.

Trong mọi trường hợp, hãy tìm hiểu thông tin trên trang điện tử của trường mà bạn quan tâm và thực hiện một cách nghiêm túc lịch của trường.

Chú ý tới lịch thi TCF : các kỳ thi TCF được tổ chức hàng tháng ; bạn phải có kết quả TCF để có thể đăng ký phỏng vấn Campus France Việt Nam (trừ một số trường hợp được miễn) và thường kết quả chỉ có khoảng 1 tháng sau ngày thi.