Hãy cho tôi lời khuyên để chuẩn bị thật tốt phỏng vấn Campus France ?

 

Phỏng vấn Campus France không phải một bài thi. Đây là cơ hội để bạn trình bày với cán bộ CF kế hoạch du học Pháp của bạn, đưa ra các chi tiết và lý lẽ thuyết phục của hồ sơ như động cơ, sự nghiêm túc, khả năng tiếng Pháp trong hội thoại … Để giúp bạn, nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra, với mục tiêu hiểu hơn quá trình học tập của bạn, kế hoạch học tập và công việc của bạn cũng như cách thức bạn đã xây dựng kế hoạch đó.

Như vậy, bạn không cần phải chuẩn bị cho buổi phỏng vấn : hãy chuẩn bị thật tốt kế hoạch học tập của bản thân là quá đủ !

Một vài lời khuyên của chúng tôi :

- Chuẩn bị thật nghiêm túc kế hoạch của bạn : tìm hiểu nội dung chương trình đào tạo và các trường bạn chọn, bằng cấp bạn sẽ được nhận, đầu ra của những chương trình đào tạo đó ….

- Bạn phải có khả năng diễn đạt trôi chảy quá trình học tập hoặc kinh nghiệm chuyên môn, giải thích được những lựa chọn chương trình đào tạo và trả lời được các câu hỏi xoay quanh kế hoạch học tập của bạn.

- Không có câu trả lời hay nhưng đặc biệt đừng trả lời duy nhất bằng « có » hoặc « không », hãy cố gắng đưa ra các chi tiết và làm những câu đầy đủ nhất có thể.

- Đừng học thuộc các câu trả lời hãy cố gắng trả lời một cách thoải mái và tự nhiên nhất có thể.