Tôi phải mang những tài liệu gì đến vào ngày phỏng vấn ?

 

Bạn phải mang đến bản gốc của những tài liệu, giấy tờ mà bạn đã cho vào hồ sơ điện tử.

Nếu bạn cho điểm số vào hồ sơ, bạn phải mang bảng điểm gốc đến để đối chiếu, vậy nếu không có bảng điểm đừng cho vào hồ sơ những điểm mà bạn nhớ được. Nếu bạn ghi nhận trong hồ sơ kinh nghiệm công tác, bạn phải có giấy tờ chứng minh. Nếu bạn được nhận vào một trường không kết nối với Campus France, bạn phải mang bản gốc thư nhận đến vào ngày phỏng vấn.

Nếu bản gốc của tài liệu bằng tiếng Việt, bạn phải mang theo bản dịch công chứng ra tiếng Pháp hoặc tiếng Anh.

Danh sách các tài liệu cần mang theo có trên hồ sơ Campus France Việt Nam của bạn và tại đây :

http://www.vietnam.campusfrance.org/fr/page/passer-lentretien-campusfrance