Campus France Việt Nam có thể giúp tôi viết thư động cơ ? > Vietnam

Campus France Việt Nam có thể giúp tôi viết thư động cơ ?

 

Thư động cơ là yếu tố rất quan trọng trong hồ sơ của bạn. Thư cần chi tiết, cụ thể và mang tính cá nhân. Vì vậy, bạn cần tự viết thư động cơ và nên tránh một cách tối đa những câu dạng « tôi yêu nước Pháp vì đây là một đất nước xinh đẹp » hoặc « tôi chọn trường XYZ vì chất lượng đào tạo của trường ».

Chú ý : bạn đừng viết cùng một thư động cơ cho tất cả các trường mà rất nên có thư riêng cụ thể, phù hợp với mỗi nguyện vọng. Đừng chép lại thư của các bạn khi gửi đến cùng một trường vì các giáo sư trong hội đồng tuyển chọn sẽ đọc cùng những lá thư đó : nếu chúng giống nhau thì chắc chắn các hồ sơ này sẽ không được đánh giá cao.