Tôi cần thông tin để xin thị thực, Campus France Việt Nam có thể giúp tôi không ? > Vietnam

Tôi cần thông tin để xin thị thực, Campus France Việt Nam có thể giúp tôi không ?

 

Campus France Việt Nam không cấp thị thực. Vì vậy, để có thông tin chuẩn xác nhất, bạn nên liên hệ bộ phận lãnh sự của ĐSQ hoặc Lãnh sự quán Pháp.