Tôi có bằng DELF B1, tôi có phải thi TCF không ?

 

Để được miễn TCF ; bạn phải có bằng DELF B2, DALF C1 hoặc DALF C2. Bạn cũng có thể được miễn TCF nếu thuộc một trong những diện sau đây : http://www.vietnam.campusfrance.org/fr/page/les-cas-de-dispenses-du-tcf-et-dentretiens-campus-france.

Nếu bạn không thuộc các diện trên, bạn phải thi TCF.