Tôi sẽ học bằng tiếng Anh, tôi có cần thi TCF không ? > Vietnam

Tôi sẽ học bằng tiếng Anh, tôi có cần thi TCF không ?

 

Nếu bạn học bằng  tiếng Anh ở Pháp, bạn vẫn phải thi TCF. Chúng tôi khuyên bạn nên có chứng chỉ A2, trình độ của người bắt đầu sử dụng tiếng Pháp. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình xét tuyển hồ sơ của bạn.

Những trường hợp được miễn TCF được liệt kê tại đây : http://www.vietnam.campusfrance.org/fr/page/les-cas-de-dispenses-du-tcf-et-dentretiens-campus-france. Như vậy, nếu bạn có bằng DELF A2 hoặc cao hơn, bạn không cần thi TCF để đăng ký học bằng tiếng Anh tại Pháp.